[-]
ReklamaTags
Author: Format - Replies: 0 - Views: 3299
Recovery factory reset Motorola Xoom
Wyłączamy tablet.

Włączając tablet naciskamy przycisk głośności VOL (-).

Powtarzamy ten proces do momentu zobaczenia napisu "Android recovery text" widocznego w lewym górnym rogu.

Naciśnij vol (+) aby wybrać - Android recovery mode

Jeżeli na tablecie mamy zaznaczone Android recovery screen, wtedy nacyskamy i trzymamy przycisk zasilania.

Jeżeli trzymamy przycisk zasilania, naciskamy and puszczamy volume (+)

Powinienes zostać zapytany o: wipe data/factory reset option

Używają