[-]
ReklamaTags
Author: Phenom - Replies: 1 - Views: 2928
Usuwanie domyślych skrótów Launchera/Pulpitu
Tutaj opiszę jak i gdzie można usunąć domyślne skróty do aplikacji na pulpicie.

Dla różnych launcherów, pliki mogą się inaczej nazywać i być w innym miejscu.
Ale wystarczy poszukać podobnych linii i gdzieś się znajdą

De-kompilujemy wybrany launcher (ja użyłem GO Launcher) przechodzimy do :
res\xml\default_gowidget.xml

I mamy taką zawartość :
[code]<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<favorites
xmlns:launcher="http://schemas.android.com/apk/res/com.gau.go.launcherex">
<fav